Vragen of interesse?

Bel 06 41109010 of mail naar contact@mirandagroenenberg.nl

Praktische informatie

Behandelingen gaan op afspraak en duren 75 minuten. Een behandeling kost € 65,-. Een afspraak afzeggen of verzetten is tot 24 uur van tevoren, zonder kosten. De kosten voor de coaching zijn ook € 70,-, maar worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

» Maak hier direct een afspraak

Vergoeding zorgverzekeraars

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt het consult bij een LVNT-therapeut. Kijk in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar naar de vergoeding van natuurgeneeskundigen behandelingen. Voor meer informatie, antwoorden op vragen, of het maken van een afspraak, kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen.

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie (waarbij ik alleen geanonimiseerde gegevens gebruik);
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens , dan zal ik je altijd vooraf eerst informeren en om toestemming vragen.
 • De gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de nota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals natuurgeneeskundig consult;
 • De kosten van het consult.

Klachtenregeling en tuchtregeling

Mijn massagepraktijk is aangesloten bij RBCZ en valt daarmee onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak.

Hoewel zorgvuldigheid, een goede kwaliteit, een vertrouwelijke band en gelijkwaardigheid in onze samenwerking voor mij de uitgangspunten zijn, kan het voorkomen dat we het niet eens zijn met elkaar. Mocht dit tot een klacht leiden, dan kun je de klachtenprocedure volgen die je kunt vinden in bovengenoemde informatiemap. Ik ben aangesloten bij de LVNT, de RBCZ en het SCAG. Op hun websites vind je de algemene voorwaarden en de klachtenregeling waaronder mijn consulten vallen.

De documenten uit de 'praktijk informatie map' kun je eventueel ook opvragen: stuur een mail naar contact@mirandagroenenberg.nl en ik stuur ze je toe.